Zawiadomienie stron postepowania o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przy ul. Gostyńskiej 71 w Kościanie (MEPROZET

Zawiadomienie stron postepowania o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przy ul. Gostyńskiej 71 w Kościanie (MEPROZET KOŚCIAN S.A.)