Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020r.

Przemysław Korbik

Kinga Czarnecka 

Agata Majorek 

Łukasz Postaremczak 

Jolanta Kacprowicz 

Ewa Berus

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel  

Jerzy Frąckowiak

Jarosław Postaremczak