Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Kościan

Zawiadomienie