Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.11.2006 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
I/1/06
 1.pdf
2.
wyboru pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
I/2/06
2.pdf 
3.
wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
I/3/06
3.pdf 
4.
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kościana
I/4/06
4.pdf