Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 20.12.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmiany uchwały nr XXXVII/389/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

XX/196/12

 196

2.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XX/197/12

 197

zał. 1

zał. 2

zał. 3

3.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok

XX/198/12

 198

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

 

4.

wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościana, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

XX/199/12

 199

5.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XX/200/12

 200

zał. 1

zał. 2

zał. 3

6.

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XX/201/12

 201

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

zał. 11

zał. 12

zał. 13

zał. 14

7.

podziału Gminy Miejskiej Kościan na obwody głosowania

XX/202/12

 202

8.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XX/203/12

 203

9.

sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/180/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 listopada 2012 r.

XX/204/12

 204