Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIII sesji Rady w dniu 09.05.2013 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

XXIII/225/13

 225

2.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXIII/226/13

 226

zal.1

zal.2

objaśnienia

3.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXIII/227/13

 227

zal.1

zal.2

zal.3

zal.4

zal.5

zal.6

zal.7

zal.8

zal.9

4.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXIII/228/13

 228

5.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXIII/229/13

 229

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej

XXIII/230/13

 230

7.

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń na okres do 10 lat, w budynku położonym w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2

XXIII/231/13

 231

8.

określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXIII/232/13

 232

9.

przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 rok

XXIII/233/13

 233