Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Kościana na 2008 rok i lata następne

treść załącznika (*.pdf)