Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Kościana na 2007 rok i lata następne

treść załącznika (*.pdf)