Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Kościana na 2009 i 2010 rok

treść załącznika (*.pdf)