Statut Gminy Miejskiej Kościan

 

Statut Gminy Miejskiej Kościan - tekst jednolity LINK