Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana w 2007 r.

Zarządzenie nr 18/07 z dnia 02.01.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na IV sesji w dniu 28 grudnia 2006 r.
Zarządzenie nr 19/07 z dnia 02.01.2007 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 15.01.2007 do 26.01.2007 r.
Zarządzenie nr 20/07 z dnia 03.01.2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2007 roku
Zarządzenie nr 21/07z dnia 12.01.2007 r. w sprawie opracowania układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Zarządzenie nr 22/07 z dnia 12.01.2007 r. w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Kościana w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
Zarządzenie nr 23/07 z dnia 15.01.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 24/07 z dnia 16.01.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 25/07 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 26/07 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Zarządzenie nr 27/07 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/06 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 28/07 z dnia 02.02.2007 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie
Zarządzenie 29/07 z dnia 05.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na V sesji w dniu 01 lutego 2007 r.
Zarządzenie nr 30/07 z dnia 05.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy Miasta Kościan przez Klub Karate ,,Gottsu'' Kościan
Zarządzenie nr 31/07 z dnia 09.02.2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 32/07 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 03 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego w 2007 roku
Zarządzenie nr 33/07 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 3 lat położonej w Kościanie na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego
Zarządzenie nr 34/07 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 35/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok
Zarządzenie nr 36/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie powołania grupy projektowej i kierującej do prac nad ,,Wizją Strategiczną  dla Miasta Kościana''
Zarządzenie nr 37/07 z dnia 19.02.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu położónego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 38/07 z dnia 19.02.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 39/07 z dnia 22.02.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 40/07 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 41/07 z dnia 28.02.3007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zarządzenie nr 42/07 z dnia 12.03.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VI sesji w dniu 8 marca 2007 r.
Zarządzenie nr 43/07 z dnia 15.03.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 44/07 z dnia 15.03.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 45/07 z dnia 15.03.2007 r. w sprawie podziału środków finansowych budżetu miasta Kościana na rok 2007 przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zarządzenie nr 46/07 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2006 rok
Zarządzenie nr 47/07 z dnia 21.03.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 48/07 z dnia 22.03.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Ilony Karaśkiewicz, Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 49/07 z dnia 22.03.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarzązenie nr 50/07 z dnia 22.03.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 51/07 z dnia 23.03.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 52/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regualminu Organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie
Zarządzenie nr 53/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 54/07 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów podczas obchodów XXI Dni Kościana
Zarządzenie nr 55/07 z dnia 30.03.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zarządzenie nr 56/07 z dnia 30.03.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 57/07 z dnia 02.04.2007 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 58/07 z dnia 02.04.2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie oraz Cennika Opłat Cmentarnych
Zarządzenie nr 59/07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń
Zarządzenie nr 60/07 z dnia 13.04.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 61/07 z dnia 13.04.2007 r. w sprawie zmiany nr 20/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 03.01.2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego w 2007 roku, zmienionego zarządzeniem nr 32/07 z dnia 12 lutego 2007 roku
Zarządzenie nr 62/07 z dnia 16.04.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VII sesji w dniu 12 kwietnia 2007 r.
Zarządzenie nr 63/07 z dnia 16.04.2007 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg nieruchomości
Zarządzenie nr 64/07 z dnia 20.04.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Maya 26 przeznaczonej na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 65/07 z dnia 20.04.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kościanie na Os. Piastowskim przeznaczonej na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 66/07 z dnia 20.04.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5 przeznaczonej na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 67/07 z dnia 23.04.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8 przeznaczonej na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 68/07 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 69/07 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 70/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VIII sesji w dniu 26 kwietnia 2007 r.  
Zarządzenie nr 71/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zarządzenie nr 72/07 z dnia 07.05.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie nr 73/07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 74/07 z dnia 14.05.2007 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
Zarządzenie nr 75/07 z dnia 15.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Zarządzenie nr 76/07 z dnia 18.05.2007 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie
Zarządzenie nr 77/07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na IX sesji w dniu 24 maja 2007 r.
Zarządzenie nr 78/07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 79/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zarządzenie nr 80/07 z dnia 01.06.2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie
Zarządzenie nr 81/07 z dnia 04.06.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 82/07 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 596/05 z dnia 14.06.2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 83/07 z dnia 08.06.2007 r. w sprawie powołania grupy kierującej i projektowej do prac nad ,,Wizją strategiczną dla miasta Kościana’’
Zarządzenie nr 84/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie 
Zarządzenie nr 85/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie Os. Piastowskie 73
Zarządzenie nr 86/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie ul. Moniuszki 7
Zarządzenie nr 87/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4
Zarządzenie nr 88/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie pełnomocnictwa ogólnego Pani Mirosławy Lubińskiej, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do kierowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie 
Zarządzenie nr 89/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Mirosławy Lubińskiej, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 90/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Ilony Karaśkiewicz, Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 91/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 92/07 z dnia 18.06.2007 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 01.07.2007 r. do 26.08.2007 r.
Zarządzenie nr 93/07 z dnia 19.06.2007 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 78/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 29 maja 2007 r.
Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 94/07 z dnia 25.06.2007 r. w sprawie przekazania środków trwałych do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
Zarządzenie nr 95/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r. w zakresie dochodów i wydatków
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 96/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zarządzenie nr 97/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 98/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na X sesji w dniu 28.06.2007 r.
Zarządzenie nr 99/07 z dnia 02.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 100/07 z dnia 04.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Maya 26 przeznaczonej na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 101/07 z dnia 04.07.2007 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 102/07 z dnia 09.07.2007 r. w sprawie ustanowienia opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie
Zarządzenie nr 103/07 z dnia 09.07.2007 r. w sprawie ogłosenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 104/07 z dnia 09.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 105/07 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, położonej w Kościanie przy ul. Zacisze
Zarządzenie nr 106/07 z dnia 17.07.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 107/07 z dnia 17.07.2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów podczas Archidiecezjalno-Wojewódzkich Dożynek w Kościanie
Zarządzenie nr 108/07 z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 109/07 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Zarządzenie nr 110/07 z dnia 07.08.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 111/07 z dnia 08.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 112/07 z dnia 08.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 113/07 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów podczas Archidiecezjalno-Wojewódzkich Dożynek w Kościanie
Zarządzenie nr 114/07 z dnia 14.08.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)
Zarządzenie nr 115/07 z dnia 20.08.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XI sesji w dniu 13 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie nr 116/07 z dnia 20.08.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej 
Zarządzenie nr 117/07 z dnia 22.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 118/07 z dnia 22.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 119/07 z dnia 22.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie
Zarządzenie nr 120/07 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 121/07 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zarządzenie nr 122/07 z dnia 29.08.2007 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
Zarządzenie nr 123/07 z dnia 30.08.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 124/07 z dnia 30.08.2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kościana oraz przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i  Młodzieży, Warsztatów Terapii Zajęciowej za I półrocze 2007 roku
Zarządzenie nr 125/07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowergo budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załączniki 3-10
Załącznik nr 11
Załączniki nr 12 - 19
Zarządzenie nr 126/07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana
Zarządzenie nr 127/07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 128/07 z dnia 10.09.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
schemat organizacyjny
Zarządzenie nr 129/07 z dnia 11.09.2007 r. w sprawie przekazania środków trwałych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościanie
Zarządzenie nr 130/07 z dnia 13.09.2007 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Kościana na 2008 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Zarządzenie nr 131/07 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana
Zarządzenie nr 132/07 z dnia 17.09.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XII sesji w dniu 13 września 2007 r.
 Zarządzenie nr 133/07 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 134/07 z dnia 27.09.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 135/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zarządzenie nr 136/07 z dnia 02.10.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 137/07 z dnia 02.10.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)
Zarządzenie nr 138/07 z dnia 02.10.2007 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Zarządzenie nr 139/07 z dnia 08.10.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz współwłaścicieli budynku
Zarządzenie nr 140/07 z dnia 08.10.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 141/07 z dnia 08.10.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 133/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25.09.2007 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 142/07 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE''
Zarządzenie nr 143/07 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 144/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIII sesji w dniu 11 października 2007 r.
Zarządzenie nr 145/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i reklam
Zarządzenie nr 146/07 z dnia 16.10.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Zarządzenie nr 147/07 z dnia 18.10.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 133/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25.09.2007 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 148/07 z dnia 18.10.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 149/07 z dnia 24.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy Miasta Kościan przez Obrzańską Spółdzielnię Mleczarską w Kościanie w znaku towarowym
Zarządzenie nr 150/07 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 151/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 152/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 153/07 z dnia 31.10.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zarządzenie nr 154/07 z dnia 31.10.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zarządzenie nr 155/07 z dnia 31.10.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIV sesji w dniu 30.10.2007 r.
Zarządzenie nr 156/07 z dnia 05.11.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 157/07 z dnia 05.11.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 158/07 z dnia 08.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kościanie
Zarządzenie nr 159/07 z dnia 08.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 160/07 z dnia 14.11.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 161/07 z dnia 15.11.2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kosciana na 2008 rok
Zarządzenie nr 162/07 z dnia 28.11.2007 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Kościanie oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 163/07 z dnia 28.11.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 164/07 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zarządzenie nr 165/07 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zarządzenie nr 166/07 z dnia 03.12.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XV sesji w dniu 29 listopada 2007 r.
Zarządzenie nr 167/07 z dnia 05.12.2007 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 168/07 z dnia 05.12.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 169/07 z dnia 06.12.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządzowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 170/07 z dnia 06.12.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie
Zarządzenie nr 171/07 z dnia 07.12.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 172/07 z dnia 07.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach będących w mieszkaniowym zasobie Miasta Kościana
Zarządzenie nr 173/07 z dnia 07.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 174/07 z dnia 14.12.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 175/07 z dnia 14.12.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 176/07 z dnia 14.12.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 177/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 178/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie waloryzacji opłat z tytułu udostępnienia mienia komunalnego na okres do trzech lat
Zarządzenie nr 179/07 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2008
Zarządzenie nr 180/07 z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana
Zarządzenie nr 181/07 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski dotyczące udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana
Zarządzenie nr 182/07 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XVI sesji w dniu 20 grudnia 2007 r.
Zarządzenie nr 183/07 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 184/07 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana do załatwiania inywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 185/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Zarządzenie nr 186/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie ustanowienia opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie
Zarządzenie nr 187/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie przekazania środków trwałych Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
Zarządzenie nr 188/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie przekazania środków trwałych Kościańskiemu Ośrodkowi Kultury
Zarządzenie nr 189/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie przekazania Międzyszkolnemu Obiektowi Sportowemu w Kościanie nieruchomości
Zarządzenie nr 190/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościana na okres do 3 lat oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 191/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komuanlnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 192/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie nr 193/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5