Zarządzenia

Kościański Ośrodek Kultury posiada wewnętrzne regulacje prawne w formie zarządzeń dyrektora.
 
Zarządzenie Dyrektora KOK w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez, wydarzeń i zajęć artystycznych organizowanych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie obowiązujący od 1 września 2020r.
 
Zarządzenie Dyrektora KOK w sprawie wprowadzenia cennika usług w KOK.
 
Aneks do Zarządzenia Dyrektora KOK w sprawie wprowadzenia cennika usług w KOK
 
Opłaty za umieszczanie informacji i reklam na słupach ogłoszeniowych
 
Wynajem sal.
 
Wynajem oświetlenia.
 
Wynajem nagłośnienia.
 
Wynajem sceny mobilnej i sprzętu.
 
Pozostałe.