Podstawa prawna działania

1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz 425 z 1991r. z późniejszymi  zmianami /.
2. Uchwała nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie. 
3.Statut Samorządowego Przedszkola nr 1 przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 28.10.2009r.
 
 Statut
 
Statut z 2020