Nazwa jednostki

 Ośrodek Pomocy Społecznej
            w Kościanie          
         O�rodek Pomocy Spo�ecznej                                                                
              
ADRES :       
 
ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
tel. 65/ 512 - 06 - 22, 
      65/ 512 - 40 - 48
 
e - mail : poczta@ops.koscian.pl
 
Bieżąca działalność oraz szczegółowe informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie dostępne są pod adresem: www.ops.koscian.pl 
 
NIP: 698-13-90-014
REGON:  410198022
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
czynny jest w następujących godzinach :
 
     Poniedziałek            godz. 800 - 1600
     Wtorek - piĄtek      Godz. 700 - 1500
       
       DYREKTOR ośrodka: SYLWIA GRUPIŃSKA 
       z-ca DYREKTORA: Aleksandra kostrzewska