Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z póżniejszymi zmianami/.
2. Uchwała  Rady Miejskiej Kościana nr XV/155/03  z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie.
3.Statut Samorządowego Przedszkola nr 4 Misia Uszatka w Kościanie uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.02.2012r.