Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna przedszkola
dyrektor Danuta Skrzypczak
Przedszkole czynne jest od 6.30 - do 16.30
W roku szkolnym 2020 / 2021  uczęszcza do przedszkola 125 dzieci.
Podział na grupy
I oddział        Zajączki  5-latki Dorota Milczyńska, Emilia Chrzanoiwska  
II oddział       Pajace  5-latki  Beata Jankowska, Bernadeta Pluta    
III oddział      Kotki  4-latki     Anna Fikert, Alina Cudna
IV oddział      Koguciki 3-4 latki   Violetta Basińska, Bernadeta Pluta
V oddział       Myszki 3-latki  Joanna Dobraś, Agniewszka Szumnarska
Terapia pedagogiczna Alina Cudna
Logopedia  Beata Jankowska
 
Liczba nauczycieli 13 ( w tym dyrektor)