BUDŻET I INWESTYCJE

Informacja dodatkowa
 
Plan dochodów budżetowych wynosi 253 462,00 zł .
Plan wydatków budżetowych  wynosi 5 373 945,50 zł