Dokumentacja kontroli

Dokumentację kontroli poszczególnych sektorów zakładu stanowią:
- zeszyt kontroli zewnętrznych zakładu,
- raporty ruchu stacji uzdatniania wody,  przepompowni i oczyszczalni ścieków,
- dziennik awarii pogotowia technicznego,
- analizy laboratorium zakładowego dotyczace parametrów uzdatnianej wody i odprowadzanych ścieków.
Ponadto na obiektach i strefach ochrony bezpośredniej ujęć wody jest prowadzony całodobowo monitoring elektroniczny.