Informacja dla pracodawców - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc

wniosek-mlodociany.doc

wniosek-zgloszenie.doc

formularz informacji przedstwianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc

oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy.doc

oswiadczenie o otrzymanej pomocy.doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020

Oświadczenie o poniesionych kosztach