BIURO PROMOCJI

Kierownik Biura:      Maciej Kasprzak  (Zastępca Burmistrza Miasta Kościana)

 

Pok. nr 204 C (II piętro)

tel. 065 512 62 17, 065 512 11 11 wew. 309

e-mail: promocja@koscian.pl

Fax 065 512 27 00


Pracownicy Biura: 

                                     Daria Dziamska 

                                     Anna Walczak 

 

Do zakresu działania biura należą sprawy związane z prowadzeniem promocji gminy oraz pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy pomocowych.

 

Do podstawowych zadań biura należy:

- przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach warunkach inwestowania w mieście,

- opracowywanie materiałów promocyjnych i zbieranie ofert,

- koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych urzędu,

- przygotowywanie i opracowywanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem miasta,

- opracowywanie rocznych planów imprez promocyjnych z udziałem miasta,

- komunikacja społeczna,

- kreowanie wizerunku burmistrza i urzędu,

- obsługa prasowa urzędu,

- bieżąca analiza informacji prasowych,

- redagowanie gazety miejskiej, „Orędownik Samorządowy”

- przygotowywanie materiałów i opracowań dla burmistrza,

- organizacja miejskich imprez kulturalnych we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

- organizowanie obchodów świąt i rocznic,

- prowadzenie całorocznego kalendarza imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych na terenie miasta,

- prowadzenie spraw związanych z wręczaniem nagród miejskich, w tym nagrody "Kościan Dziękuje",
- prowadzenie witryny internetowej,
www.koscian.pl
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta,

- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,

- współpraca regionalna,

- współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

 

Miasto Kościan współpracuje z gminami:

 

Alzey - Niemcy

Wernshausen - Niemcy

Krimpen a'd IJssel - Holandia

Nederlek - Holandia

Istra - Rosja

Rakovnik - Republika Czeska

 

WNIOSKI ZAŁATWIANE PRZEZ BIURO PROMOCJI

- wydawanie zgody na używanie herbu i nazwy miasta Wniosek BP I ,

- wydawanie zgody na rejestrację domeny trzeciego stopnia w domenie koscian.pl  Wniosek BP II - udostępnianie informacji publicznej. Wniosek BP III