Biuro Podatków i Windykacji

                                   Biuro Podatków i Windykacji
 
 
 
Kierownik Biura Podatków i Windykacji:         Jolanta Kacprowicz
                                                                     pok. nr 113 (I piętro)
                                                                      tel. 65 512 11 11  wew. 203
e-mail: jolanta.kacprowicz@koscian.eu
 
 

 
Anna Biczysko - Inspektor
pok. nr 112 (I piętro)
                                                                      tel. 65 512 11 11  wew. 205
e-mail:anna.biczysko@koscian.eu
 
 
Hanna Brylska - Inspektor
pok. nr 112 (I piętro)
                                                                      tel. 65 512 11 11  wew. 205
e-mail: hanna.brylska@koscian.eu
 
 
 
 
              Dorota Nowak - Inspektor
pok. nr 112 (I piętro)
                                                                      tel. 65 512 11 11  wew. 205
e-mail: dorota.nowak@koscian.eu
 
Tadeusz Domagała - Inspektor
pok. nr 112 (I piętro)
                                                                      tel. 65 512 11 11  wew. 205
e-mail: tadeusz.domagala@koscian.eu
 
 
   
 
    
  
                             
 
               
 
 
Zadania Biura Podatków i Windykacji:
 
 
 
Pokój nr 112  ( I piętro ):
 
- wymiar podatków i opłat,
- księgowość podatkowa,
- windykacja należności budżetu gminy,
- obsługa podatników,