Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

 

Znak sprawy P-1/221/5,6,15/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres oferenta:

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa mięsa, wędlin

4. Opis zamówienia:

Proszę o złożenie oferty cenowej na zakup żywności:

Mięso, wędliny wg załączonego wykazu

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania – DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI.

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

lub

b) przesłać na adres  Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

               Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29  marca 2013r. do godz. 14.00

Wykaz mięso, wędliny