Wyniki i frekwencje wyborów

Wyniki wyborów dostępne na stronie
http://www.wybory2005.pkw.gov.pl