Uchwała nr XXXIII/397/05 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania

Tekst uchwały