Uchwała nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.10.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.

Uchwała nr XXXV/415/05 RMK z dnia 4.10.2005r (*.pdf)
 
Załącznik nr 1 Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2005r. (*.pdf)
Załącznik nr 2 Zmiany w zakresie dochodów budżetu (*.pdf)
Załącznik nr 3 Zmiany w zakresie wydatków budżetu (*.pdf)
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody w budżecie miasta Kościana na 2005r. (*.pdf)
Załącznik nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2005r (*.pdf)
Załącznik nr 6 Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2005r. (*.pdf)
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych (*.pdf)
Załączniki nr 8 Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w 2005r. (*.pdf)
Załącznik nr 9 Dotacje dla podmiotów nie zaliczan.do sektora fin.publ. (*.pdf)