Uchwała nr XXXIII/386/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.06.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r. oraz korekty uchwały nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej K-na z dnia 31.05.20

Uchwała nr XXXIII/386/05 Rady Miejskiej Kościana z 30.06.2005r (*.pdf)
 
Załącznik nr 1 (*.pdf)
Załącznik nr 2 (*.pdf)
Załącznik nr 3 (*.pdf)
Załącznik nr 4 (*.pdf)
Załącznik nr 5 (*.pdf)