INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU

 

  Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za I kwartał 2007 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody (*.pdf)

49.385.869,10

14.341.480,33

29,04

Wydatki (*.pdf)

50.675.869,10

12.362.103,31

24,39

Nadwyżka/ Deficyt

-1.290.000,00

1.979.377,02

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 14.341.480,33 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                     3.733.962,19 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                        15.488,25 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                         53,47 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                295.597,71 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*.pdf)                                                           10.653,31 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                           6.589,09 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                           6.012,58 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                       14.657,89 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                       13.965,52 zł,

Ø      dochody budżetu Miasta (*.pdf)                                                        10.244.500,32 zł.

 

Wydatki w wysokości 12.362.103,31 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø     Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                       4.671.727,02 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                   2.565.870,01 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                 122.938,17 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                494.700,90 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*.pdf)                                                         975.902,42 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                       887.707,75 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                       674.104,63 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                     989.595,23 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                      979.557,18 zł.

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 29,10% planu.

Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.753.814,17 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,20% planu.

Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.578.808,48 zł,

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 36,53% planu.

Na planowaną kwotę 2.729.350,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  996.937,20 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 36,35% planu.

Na planowaną kwotę 2.729.350,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 992.102,19 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,21% planu.

Na planowaną kwotę 966.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  214.574,25 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,30% planu.

Na planowaną kwotę 966.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 215.437,62 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,94% planu.

Na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 219.423,85 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,30% planu.

Na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 222.991,97 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,05% planu.

Na planowaną kwotę 841.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 185.481,90 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,62% planu.

Na planowaną kwotę 841.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 173.449,94 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,04% planu.

Na planowaną kwotę 733.850,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  161.731,82 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,83% planu.

Na planowaną kwotę 733.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 152.836,13 zł,

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,56%  planu.

Na planowaną kwotę 773.300,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  189.887,02 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,30% planu.

Na planowaną kwotę 773.300,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 180.194,13 zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,11% planu.

Na planowaną kwotę 702.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  141.173,13 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,26% planu.

Na planowaną kwotę 702.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 170.300,14 zł,

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,88% planu.

Na planowaną kwotę 265.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  52.849,87 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 28,54% planu.

Na planowaną kwotę 265.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 75.854,06 zł,

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,98% planu.

Na planowaną kwotę 1.544.900,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  416.884,60 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,28% planu.

Na planowaną kwotę 1.470.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 327.579,30 zł.