INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA II KWARTAŁY 2006 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za II kwartały 2006 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody (*.pdf)

43.982.721,99

22.897.781,29

52,06

Wydatki (*.pdf)

45.344.080,41

21.738.186,36

47,94

Nadwyżka/ Deficyt

-1.361.358,42

1.159.594,93

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 22.897.781,29 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Wydatki w wysokości  21.738.186,36 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

 Ø     Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50% planu.

Na planowaną kwotę 5.745.850zł,  zrealizowano przychody w wysokości  2.883.465zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 45% planu.

Na planowaną kwotę 5.440.700zł zrealizowano koszty w kwocie 2.429.781,68zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 57% planu.

Na planowaną kwotę 3.316.616zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.883.378,87zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 54% planu.

Na planowaną kwotę 3.245.288zł zrealizowano koszty w kwocie 1.757.210,91zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49% planu.

Na planowaną kwotę 879.466zł,  zrealizowano przychody w wysokości  429.688,54zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49% planu.

Na planowaną kwotę 879.466zł zrealizowano koszty w kwocie 429.688,54zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49% planu.

Na planowaną kwotę 936.484zł,  zrealizowano przychody w wysokości  461.137,66zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49% planu.

Na planowaną kwotę 936.484zł zrealizowano koszty w kwocie 461.137,66zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49% planu.

Na planowaną kwotę 777.909zł,  zrealizowano przychody w wysokości  378.463,43zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49% planu.

Na planowaną kwotę 777.909zł zrealizowano koszty w kwocie 378.463,43zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 51% planu.

Na planowaną kwotę 578.512zł,  zrealizowano przychody w wysokości  296.934,38zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 51% planu.

Na planowaną kwotę 578.512zł zrealizowano koszty w kwocie 296.934,38zł,

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 68% planu.

Na planowaną kwotę 871.200zł,  zrealizowano przychody w wysokości  594.386,65zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 68% planu.

Na planowaną kwotę 871.200zł zrealizowano koszty w kwocie 594.084,55zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 55% planu.

Na planowaną kwotę 700.300 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  386.300,86zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 56% planu.

Na planowaną kwotę 700.300zł zrealizowano koszty w kwocie 389.705,97zł,

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50% planu.

Na planowaną kwotę 276.111,40zł,  zrealizowano przychody w wysokości  138.074,09zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 53% planu.

Na planowaną kwotę 270.111,40zł zrealizowano koszty w kwocie 143.007,94zł,

Ø       Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49% planu.

Na planowaną kwotę 1.327.500zł,  zrealizowano przychody w wysokości  645.698,81zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 53% planu.

Na planowaną kwotę 1.256.547zł zrealizowano koszty w kwocie 667.628,41zł,