INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA IV KWARTAŁY 2006 ROKU.

 
 Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za IV kwartały 2006 roku przedstawia się następująco:

 

 

 

                                                                                                                                             w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

47.637.202,06

47.356.054,31

99,41

Wydatki

49.022.539,89

47.690.467,17

97,28

Nadwyżka/ Deficyt

-1.385.337,83

-334.412,86

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 47.356.054,31 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana w wysokości 11.898.197,04 zł. (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 49.766,14 zł. (*pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości 516,73 zł. (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości 1.022.068,21 zł. (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 27.675,38 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 w wysokości 11.703,94 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 w wysokości 8.802,37 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 w wysokości 53.709,24 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 w wysokości 49.082,78 zł. (*.pdf)

Ø      dochody budżetu Miasta w wysokości 34.234.532,48 zł. (*.pdf)

 

 

Wydatki w wysokości 47.690.467,17 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø            Urząd Miejski Kościana w wysokości 19.905.642,46 zł. (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 9.782.457,19 zł. (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości 450.394,57 zł. (*.pdf)

Ø             Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości 1.579.161,13 zł. (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 3.471.660,65 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1 w wysokości 3.134.291,28 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2 w wysokości 2.299.784,81 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3 w wysokości 3.697.419,89 zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4 w wysokości 3.369.655,19 zł. (*.pdf)

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartał przedstawia się następująco:

Ø       Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf): 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 116,07% planu.

Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  6.993.986,80 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 117,43 % planu.

Na planowaną kwotę 5.720.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 6.717.720,93 zł,

Ø       Miejski Zakład Gospodarki Mieszkanoawej (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 94,79% planu.

Na planowaną kwotę 3.555.016,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  3.369.930,60 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,16 % planu.

Na planowaną kwotę 3.483.688,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.349.868,79 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,33% planu.

Na planowaną kwotę 907.506,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  910.494,44 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,20% planu.

Na planowaną kwotę 907.506,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 900.228,41 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 101,43 % planu.

Na planowaną kwotę 957.884,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 971.615,65 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,03% planu.

Na planowaną kwotę 957.884,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 958.213,47 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 101,14% planu.

Na planowaną kwotę 775.209,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 784.015,67 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,41% planu.

Na planowaną kwotę 775.209,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 770.658,48 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,15% planu.

Na planowaną kwotę 619.612,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  620.568,45 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,73% planu.

Na planowaną kwotę 619.612,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 617.937,80 zł,

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,76%  planu.

Na planowaną kwotę 940.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  937.775,72 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,51% planu.

Na planowaną kwotę 940.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 925.972,63 zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,31% planu.

Na planowaną kwotę 779.900,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  782.355,50 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,46% planu.

Na planowaną kwotę 779.900,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 767.895,05 zł,

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,23% planu.

Na planowaną kwotę 276.111,40 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  282.259,38 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,37% planu.

Na planowaną kwotę 276.111,40 zł zrealizowano koszty w kwocie 266.092,38 zł,

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,47% planu.

Na planowaną kwotę 1.425.700,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.418.185,24 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,54% planu.

Na planowaną kwotę 1.393.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.386.969,78 zł.