INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU.

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za II kwartały 2007 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody (*.pdf)

49.747.230,15

26.753.988,94

53,78

Wydatki (*.pdf)

52.428.177,48

24.539.166,92

46,81

Nadwyżka/ Deficyt

-2.680.947,33

2.214.822,02

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 26.753.988,94 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana 6.763.096,52zł. (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej 30.730,40zł. (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia 98,12zł. (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy 508.919,23zł (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące 18.447,11zł.(*,pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1. 9.363,09zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2. 9.326,53zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3. 30.954,74zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4. 25.368,70zł. (*.pdf)

Ø      dochody budżetu Miasta 19.357.684,50zł. (*.pdf)

 

Wydatki w wysokości 24.539.166,92 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana 9.715.956,90zł. (*.pdf)

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej 5.095.098,86zł. (*.pdf)

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia 235.619,12zł. (*.pdf)

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy 894.933,25zł. (*.pdf)

Ø      I Liceum Ogólnokształcące 1.871.683,98zł.(*,pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 1. 1.665.669,24zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 2. 1.291.496,96zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 3. 1.875.332,41zł. (*.pdf)

Ø      Zespół Szkół nr 4. 1.893.376,20zł. (*.pdf)

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

Ø        Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 61,13% planu.

Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  3.683.918,20 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 54,42% planu.

Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.279.117,66 zł,

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 55,50% planu.

Na planowaną kwotę 3.468.157,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.924.892,34 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 53,12% planu.

Na planowaną kwotę 3.413.515,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.028.771,93 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,31% planu.

Na planowaną kwotę 981.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  493.560,64 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,22% planu.

Na planowaną kwotę 981.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 453.412,02 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,41% planu.

Na planowaną kwotę 1.020.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 503.936,81 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,54% planu.

Na planowaną kwotę 1.020.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 464.541,65 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,89% planu.

Na planowaną kwotę 849.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 423.582,73 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,51% planu.

Na planowaną kwotę 849.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 386.375,57 zł,

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,86% planu.

Na planowaną kwotę 740.850,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  376.790,47 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 44,77% planu.

Na planowaną kwotę 740.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 331.690,25 zł,

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,91%  planu.

Na planowaną kwotę 935.200,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  476.089,36 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,85% planu.

Na planowaną kwotę 935.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 475.504,12 zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,50% planu.

Na planowaną kwotę 704.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  299.184,04 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,34% planu.

Na planowaną kwotę 704.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 326.235,02 zł,

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 38,48% planu.

Na planowaną kwotę 290.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  111.914,36 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,91% planu.

Na planowaną kwotę 290.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 136.406,86 zł,

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 45,68% planu.

Na planowaną kwotę 1.544.900,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  705.697,31 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 44,37% planu.

Na planowaną kwotę 1.490.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 661.155,88 zł.