INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

  1. Decyzja nr 3 Burmistrza Miasta Kościana z 30.05.2011 r. –Uczniowski Klub Sportowy „HELLADA” umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 2.827,76 zł.
  2. Decyzja nr 4 Burmistrza Miasta Kościana z 02.08.2011 r.  - Towarzystwo Sportowe Kościańska Liga Futsalu umorzenie z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości  w kwocie 1.497,34 zł oraz odsetek w kwocie 7,00 zł (tj. 70% należnej kwoty).
  3. Decyzja OŚ 7635/37/2007 z 25.05.2011 r. – E.M. Maszner   umorzenie opłaty za usunięcie  drzew w kwocie 3.227,28 zł.
  4. Decyzja OŚ 7635/9/2008 z 28.11.2011 r. - SPOŁEM  umorzenie opłaty za usunięcie  drzew w kwocie 58.990,24 zł.
  5. Decyzja OŚ 7635/13/2008 z 01.12.2011 r. – Szkopska Barbara umorzenie opłaty za usunięcie  drzew w kwocie 2.075,81 zł.
  6. Decyzja OŚ 7635/6/2008 z 01.12.2011 r. – Z. Pawłowski Kwiaciarnia „SILENTIUM”  umorzenie opłaty za usunięcie  drzew w kwocie 14.808,90 zł.
  7. Decyzja OŚ 7635/5/2008 z 01.12.2011 r. – Grzegorz Szwarc umorzenie opłaty za usunięcie  drzew w kwocie 44.625,95 zł.