INFORMACJA Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA KOSCIANA ZA IV KWARTAŁY 2010 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za IV kwartały 2010 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

59.747.200,00

58.281.570,84

97,55

Wydatki

63.208.778,15

60.508.396,16

95,73

Nadwyżka/ Deficyt

-3.461.578,15

-2.226.825,32

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 58.281.570,84 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Urząd Miejski Kościana                                                                                    13.423.259,14

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                   94.902,09

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                        1.473.479,57

I Liceum Ogólnokształcące                                                                                     88.750,61

Zespół Szkół nr 1                                                                                              224.967,65

Zespół Szkół nr 2                                                                                              103.310,88

Zespół Szkół nr 3                                                                                              256.924,26

Zespół Szkół nr 4                                                                                              227.287,30

Budżet Miasta Kościana                                                                                  42.388.689,34

 

Wydatki w wysokości 60.508.396,16 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                                    23.619.102,54

Urząd Miejski Kościana-dot. POKL "Na miejsca! Do życia! Gotowi! Start!                              687.790,40

Urząd Miejski Kościana-dot. POKL "Smart Kids"                                                              44.394,26

Urząd Miejski Kościana-dot. POIG "Internet Szerokopasmowy"                                           37.140,00

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                             12.502.779,48

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                        3.024.845,72

I Liceum Ogólnokształcące                                                                                 4.031.550,45

Zespół Szkół nr 1                                                                                            4.146.225,29

Zespół Szkół nr 2                                                                                            3.127.328,67

Zespół Szkół nr 3                                                                                            4.805.279,36

Zespół Szkół nr 4                                                                                            4.481.959,99

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 113,61% planu.

Na planowaną kwotę 7.646.057,91 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 8.686.718,61 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 113,70% planu.

Na planowaną kwotę 7.594.540,91 zł zrealizowano koszty w kwocie 8.635.201,61 zł,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,70% planu.

                        Na planowaną kwotę 3.942.513,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        3.969.932,73 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,73% planu.

                        Na planowaną kwotę 3.812.739,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.840.732,55 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 1

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,24% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.350.387,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        1.340.120,10 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,33% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.350.387,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.354.856,94 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 2

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,09% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.377.801,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        1.351.441,55 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,83% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.377.801,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.334.191,26 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 3

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,33% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.055.528,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        1.048.469,93 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,62% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.055.528,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.051.525,44 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,45% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.060.197,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        1.065.020,60 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 100,45% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.060.197,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.043.574,57 zł,

Kościański Ośrodek Kultury

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 104,45%  planu.

                        Na planowaną kwotę 1.319.727,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        1.378.440,99 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,60% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.319.727,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.274.838,05 zł,

Miejska Biblioteka Publiczna

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,04% planu.

                        Na planowaną kwotę 842.519,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        842.860,83 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,92% planu.

                        Na planowaną kwotę 842.519,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 833.395,10 zł,

Muzeum Regionalne

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,34% planu.

                        Na planowaną kwotę 420.530,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

                        421.970,34 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 95,71% planu.

                        Na planowaną kwotę 420.530,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 402.497,09 zł,

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

                  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 101,88% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.712.578,00 zł, zrealizowano przychody w 

                        wysokości.744.708,13 zł,

                  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,32% planu.

                        Na planowaną kwotę 1.777.775,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.712.347,81 zł.