INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za I kwartał 2008 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

53.946.051,00

14.633.102,03

27,13

Wydatki

51.866.051,00

10.967.332,20

21,15

Nadwyżka/ Deficyt

2.080.000,00

3.665.769,83

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 14.633.102,03 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)3.464.503,07 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)15.482,26 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)52,05 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)307.384,59 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)5.243,57 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)  3.211,67 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)5.617,99 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf) 14.564,99 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf) 12.602,22 zł,

Ø      dochody budżetu Miasta (*.pdf)  10.804.439,62 zł.

 

Wydatki w wysokości 10.967.332,20 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)3.675.624,51 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)2.570.610,51 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)122.272,15 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)456.477,93 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)847.135,88 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf) 816.190,06 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)    688.703,57 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)      952.862,70 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)     837.454,89 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 27,58% planu.

Na planowaną kwotę 6.290.700,00zł, zrealizowano przychody w wysokości  1.734.672,83 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 27,26% planu.

Na planowaną kwotę 6.290.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.714.589,26 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 31,66% planu.

Na planowaną kwotę 2.887.070,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  913.902,36 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 32,45% planu.

Na planowaną kwotę 2.886.925,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 936.774,94 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,50% planu.

Na planowaną kwotę 1.015.228,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  269.028,80 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,82% planu.

Na planowaną kwotę 1.015.228,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 211.413,43 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,12% planu.

Na planowaną kwotę 1.030.457,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 269.128,19 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,70% planu.

Na planowaną kwotę 1.030.457,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 213.305,94 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,88% planu.

Na planowaną kwotę 859.322,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 230.957,96 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,02% planu.

Na planowaną kwotę 859.322,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 189.214,76 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,32% planu.

Na planowaną kwotę 766.552,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  201.785,35 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,87% planu.

Na planowaną kwotę 766.552,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 152.301,90 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 16,56%  planu.

Na planowaną kwotę 1.011.597,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  167.535,13 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,30% planu.

Na planowaną kwotę 1.011.597,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 225.584,83 zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,30% planu.

Na planowaną kwotę 754.825,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  160.791,61 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,00% planu.

Na planowaną kwotę 759.935,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 182.395,44 zł,

 

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,03% planu.

Na planowaną kwotę 342.108,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  85.622,37 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,19% planu.

Na planowaną kwotę 342.108,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 99.871,48 zł,

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,88% planu.

Na planowaną kwotę 1.430.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  355.981,06 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,83% planu.

Na planowaną kwotę 1.430.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 326.712,44 zł.