INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA II KWARTAŁY 2008 ROKU

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za II kwartały 2008 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

54.406.223,63

28.397.810,83

52,20

Wydatki

54.348.065,38

22.929.087,22

42,19

Nadwyżka/ Deficyt

58.158,25

5.468.723,61

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 28.397.810,83 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                          6.664.398,85 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                        30.234,08 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                        105,52 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                551.293,21 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                           11.470,76 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                           6.768,23 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                         12.659,54 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                        35.846,48 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                         26.410,19 zł,

Ø      Budżet Miasta Kosciana (*.pdf)                                                        21.058.623,97 zł.

 

Wydatki w wysokości 22.929.087,22 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                       8.191.933,16 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                   5.139.871,72 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                 255.602,35 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                827.696,31 zł,

Ø       I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                  1.752.619,04 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                    1.653.151,57 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                    1.353.905,43 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                   1.980.887,19 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                    1.773.420,45 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartał przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 59,61% planu.

Na planowaną kwotę 6.290.700,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  3.749.679,13 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 56,10% planu.

Na planowaną kwotę 6.290.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.528.955,00 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 56,58% planu.

Na planowaną kwotę 3.482.970,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  1.970.801,15 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 58,39% planu.

Na planowaną kwotę 3.327.307,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.942.866,35 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,72% planu.

Na planowaną kwotę 1.035.228,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  504.343,82 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,74% planu.

Na planowaną kwotę 1.035.228,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 504.586,44 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 46,91% planu.

Na planowaną kwotę 1.040.457,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 488.026,44 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,28% planu.

Na planowaną kwotę 1.040.457,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 481.552,26 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,84% planu.

Na planowaną kwotę 869.322,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 424.551,88 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,36% planu.

Na planowaną kwotę 869.322,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 429.074,97 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 51,85% planu.

Na planowaną kwotę 776.552,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  402.671,53 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,42% planu.

Na planowaną kwotę 776.552,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 360.484,75 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 55,45%  planu.

Na planowaną kwotę 1.048.097,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  581.154,22 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 57,94% planu.

Na planowaną kwotę 1.048.097,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 607.269,86 zł,

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 44,52% planu.

Na planowaną kwotę 754.825,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  336.079,51 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,06% planu.

Na planowaną kwotę 754.825,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 370.325,78 zł,

 

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 41,85% planu.

Na planowaną kwotę 342.108,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  143.184,49 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,53% planu.

Na planowaną kwotę 342.108,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 159.192,96 zł,

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,99% planu.

Na planowaną kwotę 1.490.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  760.154,06 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,33% planu.

Na planowaną kwotę 1.490.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 690.737,76 zł.