INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA ZA IV KWARTAŁY 2008 ROKU

Realizacja  wydatków Urzędu Miasta Kościana za IV kwartały 2008 roku  przedstawia się następująco:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)  21.591.431,91 zł,