INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU Ośrodeka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

 

Realizacja zadań przez Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży za I kwartał 2009r przedstawia się następująco:

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 30,97% planu.

Na planowaną kwotę 1.575.300,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 487.808,57 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,81% planu.

Na planowaną kwotę 1.575.300,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 422.288,59 zł.