INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA III KWARTAŁY 2009 ROKU

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za III kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

60.075.422,92

44.508.005,00

74,09

Wydatki

59.200.640,43

40.146.974,75

67,82

Nadwyżka/ Deficyt

874.782,49

4.361.030,25

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 44.508.005,00 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                                  10.138.431,36 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                                46.096,90 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                               2.309,92 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                          998.886,56 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*.pdf)                                                                     19.665,27 zł,

Ø     Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                      28.162,43 zł,

Ø     Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                                   17.394,48 zł,

Ø     Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                                 42.262,57 zł,

Ø    Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                                   69.496,98 zł,

Ø       Budżet Miasta Kościana (*.pdf)                                                          33.145.298,53 zł.

 

Wydatki w wysokości 40.146.974,75 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                                  15.666.782,89 zł,

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf) – dot. „Programu Operacyjnego                     794.397,15 zł,

            Kapitał Ludzki”

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                            8.102.894,82 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                           104.741,79 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                       1.663.071,05 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*.pdf)                                                                2.934.198,81 zł,

Ø     Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                            2.721.848,24 zł,

Ø     Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                            2.097.299,62 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                          3.165.735,93 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                          2.896.004,45 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji(.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 88,28% planu.

Na planowaną kwotę 7.136.365,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 6.299.991,80 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 81,12% planu.

Na planowaną kwotę 7.184.650,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 5.828.093,46 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,59% planu.

Na planowaną kwotę 3.496.654,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.503.216,18 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 75,99% planu.

Na planowaną kwotę 3.394.765,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.579.698,84 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 70,39% planu.

Na planowaną kwotę 1.164.856,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 819.936,82 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,34% planu.

Na planowaną kwotę 1.164.856,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 819.321,91 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 70,83% planu.

Na planowaną kwotę 1.132.156,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 801.887,75 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,61% planu.

Na planowaną kwotę 1.132.156,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 799.383,76 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 72,65% planu.

Na planowaną kwotę 943.318,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 685.359,40 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,66% planu.

Na planowaną kwotę 943.318,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 685.374,94 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,43% planu.

Na planowaną kwotę 888.635,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 634.748,49 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,95% planu.

Na planowaną kwotę 888.635,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 630.450,47 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 78,64%  planu.

Na planowaną kwotę 1.345.400,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.058.045,73 zł,

 

 

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 74,92% planu.

Na planowaną kwotę 1.242.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 930.645,39 zł,

 

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,98% planu.

Na planowaną kwotę 772.958,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 540.916,92 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 75,20% planu.

Na planowaną kwotę 772.958,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 581.232,71 zł,

 

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,64% planu.

Na planowaną kwotę 388.141,91 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 188.787,05 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,86% planu.

Na planowaną kwotę 388.141,91 zł zrealizowano koszty w kwocie 197.425,26 zł,

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 78,27% planu.

Na planowaną kwotę 1.888.220,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.477.856,67 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,51% planu.

Na planowaną kwotę 1.888.220,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.312.547,37 zł.