INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA IV KWARTAŁY 2009 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za IV kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

59.469.439,31

58.208.370,98

97,88

Wydatki

59.034.268,70

57.624.533,78

97,61

Nadwyżka/ Deficyt

435.170,61

583.837,20

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 58.208.370,98 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana                                                                          13.390.442,13 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                  63.969,84 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia                                                                                    2.309,92 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy                                                                             1.356.741,86 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące                                                                                   25.236,50 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1                                                                                   45.714,83 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2                                                                                   31.822,53 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3                                                                                   71.950,73 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4                                                                                 126.891,74 zł,

Ø      Budżet Miasta Kościana                                                                           43.093.290,90 zł.

 

Wydatki w wysokości 57.624.533,78 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana                                                                            23.853.409,48 zł,

Ø      Urząd Miejski Kościana – dot. „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"                                                                                 967.724,32 zł,

      Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                            11.316.904,48 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia                                                                                 104.741,79 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy                                                                            2.218.657,30 zł,

Ø     I Liceum Ogólnokształcące                                                                                4.079.217,97 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1                                                                               3.762.332,23 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2                                                                               2.824.436,77 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3                                                                               4.430.455,53 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4                                                                               4.066.653,91 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 112,95% planu.

Na planowaną kwotę 7.316.365,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 8.264.112,59 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 112,87% planu.

Na planowaną kwotę 7.364.650,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 8.312.397,40 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 93,48% planu.

Na planowaną kwotę 3.601.252,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.366.358,48 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,00% planu.

Na planowaną kwotę 3.499.363,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.394.243,10 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,30% planu.

Na planowaną kwotę 1.224.606,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.228.324,10 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,11% planu.

Na planowaną kwotę 1.224.606,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.213.757,37 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,47% planu.

Na planowaną kwotę 1.205.246,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.198.806,57 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,42% planu.

Na planowaną kwotę 1.205.246,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.186.184,84 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,15% planu.

Na planowaną kwotę 984.514,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 985.970,81 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,33% planu.

Na planowaną kwotę 984.514,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 977.911,23 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,25% planu.

Na planowaną kwotę 942.092,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 935.024,50 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,45% planu.

Na planowaną kwotę 942.092,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 936.939,30 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 103,54%  planu.

Na planowaną kwotę 1.361.488,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.409.733,04 zł,

 

 

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,68% planu.

Na planowaną kwotę 1.361.488,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.357.183,94 zł,

 

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,56% planu.

Na planowaną kwotę 767.925,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 772.236,43 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,93% planu.

Na planowaną kwotę 767.925,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 759.726,13 zł,

 

Ø      Muzeum Regionalne:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 105,79% planu.

Na planowaną kwotę 358.141,91 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 378.896,06 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,25% planu.

Na planowaną kwotę 358.141,91 zł zrealizowano koszty w kwocie 351.872,75 zł,

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,02% planu.

Na planowaną kwotę 1.941.370,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.941.807,34 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,18% planu.

Na planowaną kwotę 1.941.370,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.886.585,43 zł.