INFORMACJE DODATKOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU>

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w I półroczu 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty
 
treść