INFORMACJA DODATKOWA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - P

  1. Decyzja nr 3 Burmistrza Miasta Kościana z 30.05.2011 r. - Uczniowski Klub Sportowy "HELLADA" umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 2.827,76 zł.
  2. Decyzja nr 4 Burmistrza Miasta Kościana z 02.08.2011 r. - Towarzystwo Sportowe Kościańska Liga Futsalu umorzenie z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 1.497,34 zł oraz odsetek w kwocie 7,00 zł (tj. 70% należnej kwoty).