INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2011 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

70.012.974,45

48.635.072,29

69,47

Wydatki

73.235.302,75

45.211.663,78

61,73

Nadwyżka/ Deficyt

-3.222.328,30

3.423.408,51

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 48.635.072,29 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Wydatki w wysokości 45.211.663,78 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 76,60% planu.

Na planowaną kwotę 7.517.894,06 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 5.758.801,93 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,84% planu.

Na planowaną kwotę 8.253.239,75 zł zrealizowano koszty w kwocie 5.764.299,60 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 61,73% planu.

Na planowaną kwotę 3.886.100,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.399.006,22 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 60,07% planu.

Na planowaną kwotę 3.885.526,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.334.012,40 zł,

 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,48%  planu.

Na planowaną kwotę 1.113.117,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 795.646,10 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 77,08% planu.

Na planowaną kwotę 1.113.117,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 858.033,73 zł,

 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 67,12% planu.

Na planowaną kwotę 769.139,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 516.249,82 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,42% planu.

Na planowaną kwotę 769.139,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 556.990,81 zł,

 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 77,76% planu.

Na planowaną kwotę 325.029,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 252.728,73 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 73,45% planu.

Na planowaną kwotę 325.029,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 238.723,00 zł,

 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 74,97% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.304.428,63 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,02% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.200.935,30 zł.