INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. INSTYTUCJE KULTURY

2. OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE