INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2013 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

75.177.354,00

19.364.111,97

25,76

Wydatki

75.313.227,21

15.534.463,25

20,63

Nadwyżka/ Deficyt

-135.873,21

3.829.648,72

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 19.364.111,97 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                            4.943.073,08

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                         26.277,54

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                 561.792,73

I Liceum Ogólnokształcące                                                                           34.782,77

Zespół Szkół nr 1                                                                                      46.747,63

Zespół Szkół nr 2                                                                                      22.716,53

Zespół Szkół nr 3                                                                                      81.745,82

Zespół Szkół nr 4                                                                                      60.844,06

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                     53.752,80

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                      76.418,37

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                      65.224,29

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                      29.961,65

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                13.360.774,70

 

 

Wydatki w wysokości 15.534.463,25 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                            3.674.168,17

Urząd Miejski Kościana-"Kościański Trakt Rekreacyjny"                                           16.145,22

Urzad Miejski Kościana-"Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"                     0,00 

Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka"                                                    0,00

Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka 2"                                                  0,00

Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokopasmowy                                         31.795,78

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                     3.262.217,17

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                 885.712,53

I Liceum Ogólnokształcące                                                                       1.234.444,53

Zespół Szkół nr 1                                                                                  1.240.273,03

Zespół Szkół nr 2                                                                                     933.939,18

Zespół Szkół nr 3                                                                                  1.517.087,64

Zespół Szkół nr 4                                                                                  1.411.297,90

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                    393.750,63

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                    356.638,04

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                    282.637,78

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                    294.355,65

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 27,57% planu.

Na planowaną kwotę 2.131.600,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 587.507,35 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,13% planu.

Na planowaną kwotę 2.131.600,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 556.821,79 zł,

 Kościański Ośrodek Kultury

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,52%  planu.

Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 259.791,57 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 281.478,40 zł,

Miejska Biblioteka Publiczna

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,09% planu.

Na planowaną kwotę 844.940,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 161.276,60 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,93% planu.

Na planowaną kwotę 844.940,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 176.862,77 zł,

Muzeum Regionalne

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 12,66% planu.

Na planowaną kwotę 412.261,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 52.195,07 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 13,46% planu.

Na planowaną kwotę 412.261,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 55.475,01 zł,

Ośrodek Rehabilitacyjny

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,59% planu.

Na planowaną kwotę 1.909.244,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 469.575,24 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,61% planu.

Na planowaną kwotę 1.883.128,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 388.191,56 zł.