INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

          w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

76.695.603,54

52.267.504,31

68,15

Wydatki

77.297.285,12

48.892.588,35

63,25

Nadwyżka/ Deficyt

-601.681,58

3.374.915,96

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 52.267.504,31 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Ø  Urząd Miejski Kościana                                                                 12.890.150,25 zł,

Ø  Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                86.392,08 zł,

Ø  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                   1.371.565,40 zł,

Ø  I Liceum Ogólnokształcące                                                                120.236,00 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 1                                                                             134.463,27 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 2                                                                               68.691,37 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 3                                                                              222.282,05 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 4                                                                              164.556,01 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                          138.969,02 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                          187.952,50 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                          157.468,86 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                            72.030,89 zł,

Ø  Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                     36.652.746,61 zł.

 

Wydatki w wysokości 48.892.588,35 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø  Urząd Miejski Kościana                                                                 14.440.417,56 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - „Kościański Trakt Rekreacyjny"                          23.185,25 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - „Termomodernizacja Obiektów                         203.964,84 zł,

      Użyteczności Publicznej"

Ø Urząd Miejski Kościana - „Instytut Młodego Człowieka"                                     0,00 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - „Instytut Młodego Człowieka 2"                        148.751,00 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - POIG Internet szerokopasmowy                         40.397,20 zł,

Ø  Ośrodek Pomocy Społecznej                                                           10.171.339,55 zł,

Ø  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    2.679.356,49 zł,

Ø  I Liceum Ogólnokształcące                                                               3.376.829,68 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 1                                                                             3.372.062,56 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 2                                                                            2.446.636,23 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 3                                                                            4.089.555,64 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 4                                                                            4.004.823,04 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                         1.152.692,54 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                         1.002.540,66 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                            892.724,65 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                            847.311,46 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

 

Ø  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 72,22% planu.

Na planowaną kwotę 2.490.418,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.798.500,00 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,88% planu.

Na planowaną kwotę 2.421.600,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.692.123,91 zł,

 

Ø  Kościański Ośrodek Kultury:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 61,07%  planu.

Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 812.952,76 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,71% planu.

Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 927.981,12 zł,

 

Ø  Miejska Biblioteka Publiczna:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 68,44% planu.

Na planowaną kwotę 923.546,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 632.105,35 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 71,44% planu.

Na planowaną kwotę 923.546,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 659.810,49 zł,

 

Ø  Muzeum Regionalne:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 58,41% planu.

Na planowaną kwotę 412.261,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 240.793,86 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 61,34% planu.

Na planowaną kwotę 412.261,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 252.869,92 zł,

 

Ø  Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 74,81% planu.

Na planowaną kwotę 1.905.666,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.425.603,57 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,09% planu.

Na planowaną kwotę 1.905.666,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.316.709,78 zł.