Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVI sesji Rady w dniu 24.10.2013 r.

 

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVI/263/13

  263

 

2.

podatku od nieruchomości na 2014 rok

XXVI/264/13

  264

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r. poz. 6765
LINK

sprostowanie
w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/282/13
z 28.11.2013 r.
LINK

3.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2014 r.

XXVI/265/13

  265

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r. poz. 6766
LINK

sprostowanie
w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/282/13
z 28.11.2013 r.
LINK

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXVI/266/13

  266

  zal. 1

  zal. 2

objaśnienia

 

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXVI/267/13

  267

  zal. 1

  zal. 2

  zal. 3

  zal. 4

  zal. 5

  zal. 6

  zal. 7

  zal. 8

  zal. 9

 

6.

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXVI/268/13

  268

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 29.11.2013 r. poz. 6662
LINK

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności i nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy skrzyżowaniu ul. Północnej i ul. Czempińskiej w trybie bezprzetargowym

XXVI/269/13

  269

 

8.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXVI/270/13

  270

 

9.

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

XXVI/271/13

  271

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 29.11.2013 r. poz. 6663
LINK