USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI (GM 18)

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (GM 18) oraz klauzula informacyjna (KI 18)  .

2.     Kopia mapy: zasadniczej lub ewidencyjnej lub z projektem podziału lub topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia zagospodarowania działki lub terenu.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 14 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mieczysław Wojtecki.