ZAWARCIE UMOWY NAJMU O OPIEKĘ PRZED ORGANEM GMINY (GM XLIII)

ZAWARCIE UMOWY NAJMU O OPIEKĘ PRZED ORGANEM GMINY

 

Podstawa prawna art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 93 poz. 768).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

   1. Załączniki: umowa sporządzona przez strony

   2. Do wglądu: dowody osobiste osób uczestniczących przy podpisywaniu umowy

 

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono 07.06.2013 r.