Uchwała Nr XI/128/15 Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Uchwała