INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 STYCZNIA 2013 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

1. Decyzja OŚ 7635/81/2009 z 07 maja 2013 roku-Dariusz Sznabel umorzenie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 3.607,69 zł.

2. Decyzja OŚ 7635/53/2009 z 26 czerwca 2013 roku-"Studio M" Małgorzata Tomczak umorzenie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 4.005,54 zł.

3. Decyzja OŚ 7635/70/2009 z 04 lipca 2013 roku-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej umorzenie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 36.476,16 zł.

4. Decyzja OŚ 7635/32/2010 z 10 grudnia 2013 roku-Soufflet Facilities Poland Sp. z o.o. umorzenie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 10.518,29 zł.

5. Decyzja OŚ 7635/45/2010 z 10 grudnia 2013 roku-Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa umorzenie opłaty za usunięcie krzewów i drzewa w kwocie 7.326,43 zł.