Uchwała nr XXIX/302/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejs

uchwała nr XXIX/302/14 Rady Miejskiej Kościana